Heiko Kosel Startseite

Sozialberatung am 24.8. in Cottbus

Am Freitag, den 24. August 2018, bietet die AG Soziales des Kreisverbandes DIE LINKE. Lausitz gemeinsam mit dem sächsischen Landtagsabgeordneten der LINKEN, Rechtsanwalt Heiko Kosel, und dem im Sozialrecht besonders erfahrenen Rechtsanwalt Gregor Janik in Cottbus eine kostenlose Sozialberatung an.
Wer Probleme mit Behörden, z.B. beim Thema Hartz IV oder bei der Beantragung anderer Unterstützungsleistungen hat, kann sich gern kostenlos beraten lassen.


Die Beratung findet von 14:00 - 17:00 Uhr in deutscher, sorbischer/wendischer oder jeder anderen vorher gewünschten Sprache im Bürgerbüro DIE LINKE, Straße der Jugend 114 in 03046 Cottbus, statt. Zum Gebrauch der sorbischen/ wendischen Sprache wird im Sinne von §8 SWG ausdrücklich ermutigt.


Um Anmeldung unter 0355 - 22 44 0 wird gebeten.


*******************************************


BŹEZPŁATNE SOCIALNE PÓRAŹOWANJE


Pětk, dnja 24. awgusta 2018, pórucyjo LĚWICA, wokrejsny zwězk Łužyca, źěłowa kupka za socialne, zgromadnje z wótpósłańcom LĚWICE w sakskem krajnem sejmje, pšawniznikom Heikom Kozelom, a w nastupnosći socialnego pšawa wósebnje nazgónitym pšawiznikom Gregorom Janikom, w Chóśebuzu bźezpłatne socialne póraźowanje.


Chtož ma problemy ze zastojnstwami, na pśikład pśi temje “Hartz IV” abo pśi póžedanju drugich pódpěrujucych wugbaśow, móžo se rady dermotnje póraźowaś daś.


Póraźowanje buźo wót zeger 14:00 - 17:00 w nimskej, serbskej abo kuždej dalšnej do togo žyconej rěcy w bergarskem běrowje LĚWICE, Droga młoźiny 114 w 03046 Chóśebuzu. K wužywanju serbskeje rěcy w zmysle §8 SWG se wuraznje skoboźijo.


Wó pśizjawjenje pód cysłom tel. 0355 - 22 44 0 se pšosy.

Sitemap | Impressum | Kontakt