Heiko Kosel Startseite

Kostenlose Sozialberatung am 26.6. in Cottbus

Am Mittwoch, den 26. Juni 2019, bietet die AG Soziales der LINKEN Kreisverband Lausitz gemeinsam mit dem sächsischen Landtagsabgeordneten der LINKEN, Rechtsanwalt Heiko Kosel, und dem im Sozialrecht besonders erfahrenen Rechtsanwalt Gregor Janik in Cottbus eine kostenlose Sozialberatung an.
Wer Probleme mit Behörden, z.B. beim Thema Hartz IV, Zwangsverrentung oder bei der Beantragung anderer Unterstützungsleistungen hat, kann sich gern kostenlos beraten lassen.

Die Beratung findet von 14:00 - 17:00 Uhr in deutscher, sorbischer/wendischer oder jeder anderen vorher gewünschten Sprache im Bürgerbüro DIE LINKE, Straße der Jugend 114 in 03046 Cottbus, statt. Zum Gebrauch der sorbischen/ wendischen  Sprache wird im Sinne von §8 SWG ausdrücklich ermutigt.

Um Anmeldung unter 0355 - 22 44 0 wird gebeten.

 

 

Srjodu, dnja 26.6.2019, pórucyjo LĚWICA, wokrejsny zwězk Łužyca, źěłowa kupka za socialne, zgromadnje z wótpósłańcom LĚWICE w sakskem krajnem sejmje, pšawniznikom Heikom Kozelom, a w nastupnosći socialnego pšawa wósebnje nazgónitym pšawiznikom Gregorom Janikom, w Chóśebuzu bźezpłatne socialne póraźowanje.
Chtož ma problemy ze zastojnstwami, na pśikład pśi temje “Hartz IV” abo pśi póžedanju drugich pódpěrujucych wugbaśow, móžo se rady dermotnje póraźowaś daś.

Póraźowanje buźo wót zeger 14:00 - 17:00 w nimskej, serbskej abo kuždej dalšnej do togo žyconej rěcy w bergarskem běrowje LĚWICE, Droga młoźiny 114 w 03046 Chóśebuzu. K wužywanju serbskeje rěcy w zmysle §8 SWG se wuraznje skoboźijo.

Wó pśizjawjenje pód cysłom tel. 0355 - 22 44 0 se pšosy.

Sitemap | Impressum | Kontakt